Wat is FabZero: Inclusieve KETs ?

Een project gesponsord door Digital Skill Fund België (DBSF)

KETs staat voor Key Enabling Technologies. FabZero is een officiele door MIT opgesteld programma in digitale fabricatie, oorspronkelijk bedoeld als voorbereidingsprogramma op de internationale Fab Academy. Met FabZero: inclusieve KETs willen we in die geest een leerpad uitstippelen van Zero to Maker waarbij inclusie, ontgendering en diversiteit centraal staan. We maken werk van een inter-provinciaal netwerk van inclusieve Fablabs en maker spaces die solidaire openlabs inrichten. We werken modulair zodat iedereen op eigen maat kan kiezen, groeien en ondersteund worden. Door de samenwerking met expert makers, professionals en rolmodellen willen we de unieke opleiding voor makers zijn in Vlaanderen die open staat voor iedereen en dat van de 4 B's een punt maakt: Bereikbaarheid, Betaalbaarheid, Beschikbaarheid en Begrijpbaarheid.

Fabzero Mam
 

De Creatieve STEM

Wie zijn wij?

De Creatieve STEM heeft als educatief doel het bevorderen van de ontwikkeling van (talenten van) jongeren en volwassenen. De vereniging biedt een kader waarbinnen individuen hun talenten in techniek, wetenschap, technologie en talen ontwikkelen. Doel is steeds het stimuleren van creativiteit, wetenschappelijke interesse en ondernemerschap, met aandacht voor gelijke kansen voor allen.

Met vrije inloopmomenten, cursussen, workshops, speciale vakantieprogramma’s en activiteiten voor scholen en groepen brengt de vereniging dit in de praktijk. De vereniging biedt toegang tot gereedschappen die men thuis niet heeft en tot minder bekende materialen en technieken.

DCS Team

De Creatieve STEM waarden

We zijn makers: visionair, moedig, samenwerkend, vastberaden, reflecterend.

Creativiteit

Iedereen is creatief en kan zich ontwikkelen tot een veelzijdige en kritische denker.

Openheid

Kennis is om te delen! We gaan voor open source en open hardware.

Samenwerken

Samen reiken we verder. Respectvol zijn voor elkaar en initiatief nemen in een relaxte sfeer.

Vragen?

Contacteer Ons!

shout out

"We want people to be able to reach a point where they become independent thinkers and self sufficient builders."

Fran Sanchez - Beachlab