Wat is FabZero: Inclusieve KETs ?

Een project gesponsord door Digital Skill Fund België (DBSF)

KETs staat voor Key Enabling Technologies. FabZero is een officiele door MIT opgesteld programma in digitale fabricatie, oorspronkelijk bedoeld als voorbereidingsprogramma op de internationale Fab Academy. Met FabZero: inclusieve KETs willen we in die geest een leerpad uitstippelen van Zero to Maker waarbij inclusie, ontgendering en diversiteit centraal staan. We maken werk van een inter-provinciaal netwerk van inclusieve Fablabs en maker spaces die solidaire openlabs inrichten. We werken modulair zodat iedereen op eigen maat kan kiezen, groeien en ondersteund worden. Door de samenwerking met expert makers, professionals en rolmodellen willen we de unieke opleiding voor makers zijn in Vlaanderen die open staat voor iedereen en dat van de 4 B's een punt maakt: Bereikbaarheid, Betaalbaarheid, Beschikbaarheid en Begrijpbaarheid.

Fabzero Mam
 

De Creatieve STEM

Wie zijn wij?

De Creatieve STEM heeft als educatief doel het bevorderen van de ontwikkeling van (talenten van) jongeren. De vereniging wenst een kader te creëren waarbinnen kinderen hun talenten in techniek, wetenschap en talen ontwikkelen.

Met vrije inloopmomenten, cursussen, workshops, speciale vakantieprogramma’s en activiteiten voor scholen en groepen brengt de vereniging dit in de praktijk. De vereniging biedt toegang tot gereedschappen die men thuis niet heeft en tot minder bekende materialen en technieken. Doel is steeds weer het stimuleren van creativiteit, interesse, ontwikkeling en ondernemerschap, met aandacht voor gelijke kansen voor alle kinderen.

DCS Team

De Creatieve STEM pijlers

Voor jongeren

De Creatieve STEM organiseert kampen en evenementen voor jongeren. Hierbij waken gedegen lesgevers over de kwaliteit. Verder zijn er inloopmomenten. Heb je een project dat je wil doen, of wil je gewoon zien wat anderen aan het doen zijn? Kom dan gewoon langs.

Voor volwassenen

Lezingen, workshops, hands-on. Wil je meer weten over de maker movement? Misschien wil je zelf wel een 3D printer, maar durf je niet in het onbekende te springen? De Creatieve STEM helpt je op weg. Je kan ook materiaal en machines boeken om het een en ander eens uit te proberen.

Voor scholen

Scholen moeten meer aandacht voor techniek hebben hoor je overal. Welke tools ontbreken op jouw school? Hoe ga je best te werk om techniek te integreren in je lessen? Al gedacht aan een FabLab op school? De Creatieve STEM helpt je graag op weg.

Vragen?

Contacteer Ons!

shout out

"We want people to be able to reach a point where they become independent thinkers and self sufficient builders."

Fran Sanchez - Beachlab