Wat?

Het openlab ondersteunt de studenten uit het FabZero programma om hen tijd te geven om aan hun projecten te werken maar ook om hun kennis te delen met de community. Daarom is het lab vrij beschikbaar voor iedereen.

Daarnaast is het openlab open zodra CORONA dit toelaat op elke donderdagavond en zaterdagnamiddag in de Ingegno Maker Space (te Drongen), en op regelmatige tijdstippen bij onze partner organisaties.

Over het openlab

Iedereen mag het fablab gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang dat niemand schade berokkent); je moet zelf uitvinden hoe je het doet en je moet het fablab delen met anderen

Maar hoe werkt zo'n openlab nu eigenlijk?

Stel, je hebt een idee, maar je weet niet hoe je het kan maken, je hebt een uitgewerkt idee maar je hebt nog enkele vragen, of je hebt de juiste machines niet thuis.

 1. Je hebt een idee maar je weet niet hoe je het kan maken?
  Geen probleem, we overlopen graag de mogelijkheiden met jou. Indien er een nieuw programma aangeleerd moet worden ondersteunen we je hierin (korte uitleg en tonen van handleidingen)
 2. Je hebt een uitgewerkt idee maar je hebt toch nog enkele vragen?
  Je hebt een bepaalde machine gekozen, bijvoorbeel de lasersnijder. Maar je bent nog niet helemaal zeker van je digitale tekening of van je materiaal keuze? Geen probleem, vraag het aan een van de Openlab vrijwilligers en wij helpen je graag verder.
 3. Alles is klaar, idee, tekening en je bent super enthousiast... maar je hebt de juiste machines niet....
  Geen nood! Wij bieden raad. De machines van het FabLab staan tot jou beschikking. Je komt langs met je file, wij helpen je opweg met de machine (of je doet dit volledig zelf) en het enige dat je betaalt is je materiaal kost. Gemakkelijk toch?

Waar?

We hebben een handig kaartje gemaakt waar je de openlabs op terugvind:

 

Wanneer kun je een openlab bezoeken?

Zie de kaart. Vraag een van de vrijwilligers of verantwoordelijken om uitleg of hulp.

Al onze partners helpen ons de openlabs te ondersteunen, of via een algemeen openlab, of via een openlab aan hun doelgroep, of via ondersteuning:

Zie onze partners

Wat is een FabLab?

Maar wat is nu eigenlijk een FabLab? Wat zijn de waarden en normen? En wat kun je er nu eigenlijk doen?

Een FabLab (afkorting van het Engelse fabrication laboratory), is een coöperatieve werkplaats waar uitvinders en ontwikkelaars gebruik kunnen maken van een collectieve infrastructuur. Hier staan onder meer computers, 3D-printers, lasersnijders en frezen.

Om de naam fablab te mogen dragen, moet deze werkplaats voldoen aan het FabLab Charter. Het is gebruikelijk op ontwikkelde producten geen patenten te nemen omdat het verdedigen van een patent dat in een FabLab is ontwikkeld vrij moeilijk is (er zijn meer dan 1500 labs wereldwijd; hun output te monitoren is onmogelijk voor een FabLab uitvinder) en omdat FabLabs in de geest van open source werken.

Bij veel fablabs zoals onder andere bij De Creatieve STEM worden ook opleidingen in de vorm van cursussen en workshops gekoppeld aan de digitale werkplaats. Hierdoor ontstaan langzaamaan totaalconcepten waarin het complete traject van leren, maken, verspreiden en presenteren in de fablabs terug te vinden is.

Fabzero Mam
Het FabLab Charter

Missie:

Een fablab faciliteert uitvindingen en innovatie door computergestuurde gereedschappen binnen het bereik van individuen te brengen

Open toegang:

Iedereen mag het fablab gebruiken om (bijna) alles te maken (zolang dat niemand schade berokkent); je moet zelf uitvinden hoe je het doet en je moet het fablab delen met anderen

Kennis

in het fablab leer je van anderen en door het uitvoeren van projecten; je wordt geacht om opgedane kennis weer over te dragen aan anderen, en bij te dragen aan de beschikbare documentatie en gebruiksaanwijzingen

Verantwoordelijkheid:

je bent verantwoordelijk voor:

 • veiligheid: veilig werken met de gereedschappen en machines
 • opruimen: het fablab in een schonere staat verlaten dan dat je het aantrof
 • bedrijfsvoering: helpen met voorraadbeheer, onderhouds- en reparatiewerkzaamheden, en het melden van incidenten
 • Geheimhouding: alle ontwerpen en processen die ontwikkeld worden in een fablab komen vrij beschikbaar voor persoonlijk gebruik, hoewel intellectueel eigendom naar keuze beschermd kan worden

Commercie:

Commercieel gebruik van het fablab wordt niet uitgesloten, voor zover dat een vrije toegang tot het lab niet in de weg staat; commerciële activiteiten die in het lab ontkiemen worden geacht het fablab op zeker moment te ontgroeien en, eenmaal tot wasdom gekomen, ook tot voordeel te strekken van de uitvinders, het lab en netwerken die tot hun succes leidden.