Waarom Train de Trainers volgen?

Een train the trainer traject dient om medewerkers of vrijwilligers van sociale partnerorganisaties op te leiden om zelfstandig workshops aan te bieden met digitale tools. Tijdens de sessies wordt aangeleerd hoe de tool werkt, welke resultaten er behaalt kan worden en welke probleemstellingen er zich kunnen voordoen. Na afloop van het traject is de trainer voldoende onderricht om enerzijds laagdrempelige openlabs zelfstandig te ondersteunen en anderzijds om de jongeren voldoende te kunnen begeleiden bij workshops.

Hero FabZero